‘Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu’ yoğun ilgi gördü

‘Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu’ yoğun ilgi gördü

81
0
PAYLAŞ

 

Pandemi sonrası hukuki alanda bizleri ne gibi değişimler bekliyor?

Covid-19 salgınının ulusal ve uluslararası hukukta ne gibi değişimlere yol açabileceğine ilişkin tartışmalar, İbn Haldun Üniversitesi’nin (İHÜ) 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlediği online sempozyumda masaya yatırıldı.

Eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırma projeleri ile Türkiye’de ve dünyada bir “Araştırma Üniversitesi” olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi’nin, pandemi sonrası dönemde hukuki zeminde karşımıza çıkabilecek değişimleri, akademik bir çerçevede ele almak amacıyla düzenlediği online sempozyum büyük ilgi gördü. İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde 29-30 Mayıs 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen, ‘Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler’ konulu sempozyuma hem Türk Hukukçuları hem de uluslararası bir çok ülkeden hukukçu katıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol, Ar. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak, Ar. Gör. Ahmet Dülger ve Ar. Gör. Ömer Faruk Kafalı’nın düzenleme kurulunda yer aldığı Sempozyumda, Covid-19 pandemisi dolayısıyla ulusal veya uluslararası alanda ortaya çıkan veya çıkabilecek olan hukuki problemler ve çözüm yöntemleri toplam on ayrı oturumda sunulan 29 Akademisyenden oluşan Bilim Kurulu’nun incelemeleri neticesinde belirlenen 41 bildiri ile oldukça kapsamlı bir şekilde ele alındı. Türkiye’de hem dijital çağın imkanlarından yararlanılarak online olarak gerçekleştirilmesi hem de sosyal, ekonomik ve siyasi başta olmak üzere tüm yönleriyle, devletleri ve bireyleri doğrudan etkileyen Covid-19 pandemisi özelinde mevcut hukuk kurallarının yanı sıra pandemi ve yeni normal dönemde ihtiyaç duyulacak yeni hukuk kurallarının hukukun farklı alanlarında değerlendirilmesi açısından bu Sempozyum bir ilki gerçekleştirdi.

Türk hukukuna ve uluslararası hukuka büyük katkıda bulunacağı düşünülen Sempozyumun Prof. Dr. Çalışkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumunda,Covid-19 pandemi döneminde, uluslararası sözleşmelerde uygulanacak hukuk sorunu, Viyana Sözleşmesi uyarınca tazminat, Dünya Ticaret Hukuku kuralları çerçevesinde ihracat yasakları ve gümrük tarifesi, uluslararası hukukta devletin sorumluluğu ve bu bağlamda Çin’e dava yöneltilip yöneltilemeyeceği; İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yeşilırmak başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumunda uluslararası tahkim davalarında ortaya çıkabilecek problemler ve çözüm önerileri; Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumunda iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından, Home-Office uygulamasına geçilmesinin Türk ve Alman Hukuku’ndaki sonuçları ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar, salgının maaş ve ücret haczine etkisi ile iş kazası ve meslek hastalığı açısından işçilerin hastalığa yakalanmasının sonuçları, sokağa çıkma yasaklarının etkileri; Prof. Dr. Sezer Çabri’nin oturum başkanlığında gerçekleştirilen ilk günün son oturumunda ise salgının aile hukuku sözleşmelerine etkisi, sözleşmelere etkisi çerçevesinde uyarlama davaları açısından uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar ile işyeri kira sözleşmelerine etkisi kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Sempozyumun ikinci gününün ilk oturumunda, Prof. Dr. Talat Canbolat başkanlığında Vakıf Medeniyetimizde Darüşşifalar, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) anlamında salgının satış sözleşmelerine etkisi, zorunlu lisans aracılığıyla Covid 19 ilaçlarına erişim, salgın döneminde yaygınlaşan online satış sözleşmelerinde ortaya çıkabilecek hukuki problemler; Prof. Dr. Şükrü Yıldız başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda deniz ticareti hukukunda ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar, şirketler hukukuna etkileri, teknolojik uygulama kullanımlarının özellikle kişisel verilerin korunması bakımından etki ve sonuçları, zaman çarteri üzerindeki etkilerin Türk ve İngiliz hukukuna etkileri; Prof. Dr. Mahmut Koca başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumunda salgın döneminde otopsi işlemleri, infaz hukuku açısından etki ve sonuçları, tutuklamanın ölçülülüğü ilkesi bağlamında değerlendirilmesi, salgın ile tekrar gündeme gelen yapay zekanın ceza yargılamalarındaki etki ve sonuçları; Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol’un başkanlığında gerçekleşen eş zamanlı oturumda, anayasa hukuku açısından seyahat hürriyetinin sınırlandırılması, bu dönemde yapılan vergisel düzenlemeler ve bunların günümüze ve geleceğe etkileri, Çin devleti özelinde medya faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin regülasyonlar, GDPR kapsamında veri koruma etki analizinin etkinliği;Prof. Dr. Yavuz Atar’ın başkanlığında gerçekleştirilen oturumda anayasa hukuku ve insan hakları açısından yaşa bağlı sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim ve devletin pozitif yükümlülüğü,seyahat hürriyetinin sınırlanmasına ilişkin hukuki sorunlar; Prof. Dr. Nur Kaman başkanlığında gerçekleştirilen son oturumda özellikle idare hukuku bağlamında kamuda esnek çalışma, uzaktan eğitim, yeni normalde kamu hukukunun temel ilkeleri ile idari faaliyetlerin görünümüne etkileri değerlendirilmiş olup, Prof. Dr. Çalışkan’ın kapanış konuşması ve sempozyum bildirilerinin genel özeti ile sona ermiştir.

Sempozyum İHÜ Hukuk Fakültesi Youtube kanalında yayında

Sempozyum’da sunulan tüm bildirilerin videoları İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Youtube kanalında da erişimine açıldı. Ayrıca,İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bildiriler basılı yayına hazırlanmakta olup, kamuya yararlı olması adına tüm ilgililerin yine ücretsiz olarak erişimine sunulacaktır.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK