2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

86
0
PAYLAŞ
2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

2020 Kıdem tazminatı hesaplama nasıl olacak?

Kimler kıdem tazminatı alabilir, kıdem tazminatı nedir, 2020 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır soruları pandemi döneminde en çok sorulan sorulardan oldu. 2020 yılında değişen asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıla göre asgari ücretin net 15,03 oranında artması kıdem tazminatı sorularını da beraberinde getirdi. Zamanında kıdem tazminatı alamayanların tazminatı nasıl hesaplanacak? Kıdem tazminatını faizli mi alacak? Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplamaları nasıl oluyor? İşte 2020 kıdem tazminatı son dakika haberimiz…

Kıdem tazminatını kimler alabilir, kıdem tazminatı hangi koşullarda verilir?

*İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

*Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

*İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

*İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

*İşçinin ölümü,

Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

*Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

Bu koşullardan herhangi birisi gerçekleştiğinde kıdem tazminatı hak edilmiş olur.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplarken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Kıdem tazminatı nedir sorusuna da bu açıklamamızda cevap verelim; bir iş yerinde iş szleşmesi yapılarak çalışan bir işçinin sözleşmesinin kıdem tazminatı gerektiren durumlarda fesih edilmesiyle hak kazanılan ücrettir. Kıdem tazminatı çalışılan her bir yıl için 30günlük brüt ücret tutarı hesaplanarak verilir.

Kıdem tazminatında bir yıldan eksik ya da artan süreler hesaplanıyor mu?

Kıdem tazminatı hesaplanırken bir yıla tamamlanmayan günler de eklenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

Kıdem tazminatı hangi yıla göre hesaplanıyor?

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılıyor.

Kıdem tazminatında verilen yan haklar nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınıyor.

Kıdem tazminatından yapılan bir kesinti var mı?

Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesiliyor, başka kesinti yapılmıyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken tabanı ücreti nasıl hesaplanıyor?

2020 yılında işten çıkarılan ve kıdem tazminatı hak eden bir kişinin kıdem tazminatı taban ücreti 385 lira artarak 2943 liradan hesaplanacak.

Kıdem tazminatında tavanı ücret nasıl belirleniyor?

2020 yılı ile birlikte hesaplanan kıdem tazminatı tavan ücreti 6635 liradır. Bu miktara 2020 yılında yapılan ensflasyon oranıyla birlikte zamları eklenmemiştir. Bu da 10 yıllık çalışma hayatı olan ve brüt maaşı 6400 lira olan bir çalışanın işine son verildiğinde 63790 lira kıdem tazminatı alması anlamına geliyordu.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil ediliyor?

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete dahil olan ödemeler; Net ücret, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı (iş yerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler.

Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için faiz alınır mı?

Kıdem tazminatı zamanında ödenmeyince verilmeyen ücrettin üzerine faiz de ekleniyor. Çünkü kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceği 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde belirtiliyor.

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabiliyor mu?

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçi, kıdem tazminatı alamıyor. Ancak, yasal düzenleme gereği; kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Maaşına yıllık zam yapılmayan/ ücreti işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor mu?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir yasal çerçeve olmadığı için kıdem tazminatını maaşı ile hesaplanarak alabilir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme, asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlı. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebiliyor. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin insiyatif işverene ait. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmuyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmiyor?

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete dahil edilmeyen ödemeler; Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler, iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

BİR CEVAP BIRAK